image1 image2 image3 image4 image5 image6

 invictuslogo

A G E N D A

Algemene ledenvergadering LSV Invictus

Datum : 22 maart 2018, aanvang 20.00 uur

Locatie: De Miente, Oosterwolde

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 30 maart 2017
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financieel jaarverslag 2017
 6. a. Verslag kascommissie
  b. Verkiezing nieuw kascommissielid
  De kascommissie bestaat uit Albert van Duinen, Alienka Huft en Deborah Springer.
  Albert treedt na twee jaar af en Deborah schuift door.
 7. Vaststellen begroting 2018
 8. Bestuursverkiezing
  a. aftredend volgens rooster Jurjen Wijma – niet herkiesbaar,
  b. aftredend Freddy de Vos – niet herkiesbaar,
  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij een van de bestuursleden.
 9. Invictus activiteiten 2017
  * 16e Winterwandeltocht
  * 13e Rodeloperloop
  * 13-Dorpenestafette
  * 100 van Winschoten
  * 2e RCN-Roggebergloop
  * Snertrun
  * VerhoeveGroencross/trail/canicross
 10. Jeugdcommissie
 11. Benoeming lid van verdienste
 12. Trainersbestand
 13. Rondvraag
 14. PAUZE
 15. Presentatie Albert van Duinen
 16. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid, onder het genot van een hapje en een drankje na te praten over alle successen en pr’s.

free joomla templatesjoomla templates
2018  LSV-Invictus de loopsportvereniging van Oosterwolde en omgeving